Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

Екип на детската градина

За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип от един  директор,16 висококвлифицирани учители,една медицинска сестра и отзивчив непедагогически персонал,чиято амбиция е да превърне ДГ2 "Щастливо детство" в любимо място за всяко дете.Всеки един член на педагогическия екип притежава допълнителна професионална квалификационна степен.Осигурени са много добри условия  за възпитание и образование.Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност ,естетика и комфорт.Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Галина Димова - Директор

2.Елена Предева - Гл.счетоводител

3.Царина Цветкова - ЗАС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1.Албена Христова - старши учител

2.Галина Славова - старши учител

3.Гергана Съботинова - старши учител

4.Даринка Христова - старши учител

5.Жана  Павлова - старши учител

6.Златка Иванова - старши учител

7.Ивелина Димитрова - старши учител

8.Милена Манолова - старши учител

9.Румяна Минчева - старши учител

10.Светлана Иванова - старши учител

11.Светла Стоянова - старши учител 

12.Пенка Костова -  старши учител

13.Живка Цветанова - учител

14.Калина Караджова - учител

15.Събина Чобанова - учител

16.Дияна Георгиева - учител

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1.Цветанка Костадинова - пом.възпитател 

2.Дияна Стоянова - пом.възпитател

3.Шенджан хасанова - пом.възпитател

4.Неджмие Зюлкярова - пом.възпитател

5.Шазие Халилова - пом.възпитател

6.Руска Манолова - пом.възпитател

7.Тина Иванова - пом.възпитател

8.Наталия Железова - пом.възпитател

9.Лейля Касимова - пом.възпитател

10.Рефие Зюлкярова - пом.възпитател

11.Халиме Мустафова - пом.възпитател

12.Стефан Стефанов - огняр

13.Ценко Цонев - огняр

ЗДРАВЕН КАБИНЕТ

медицинска  сестра  - Златка Стоянова