Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

Група "Моряче" - 4Б

Екипа на група "Моряче"

 

старши учител: г-жа Румяна  Минчева

старши учител: г-жа Силвия  Петрова

помощник възпитател: леля Наталия