Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

За нас

Щастливо детство гарантира:

 

Подходящи условия за занимания, отдих и игри.

Уют и стил налагат традиции, които осигуряват атмосфера на доверие, спокойствие и взаимно уважение.

Професионалисти, които  полагат ежедневни грижи и с търпение и благост приобщават малките деца.

Отлична подготовка за училище съобразена с Държавните – образователни стандарти.

Възможност за индивидуално и личностно развитие дават разнообразните занимания извън регламентираните форми:

  •  Модерни  танци
  • Народни танци

Просторни площадки, слънчеви занимални, удобни спални, които създават възможност за здравословен и ефективен учебно-възпитателен процес.