Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

За нас

Щастливо детство гарантира:

Подходящи условия за занимания, отдих и игри.

 

Уют и стил налагат традиции, които осигуряват атмосфера на доверие, спокойствие и взаимно уважение.

 

Професионалисти, които  полагат ежедневни грижи и с търпение и благост приобщават малките деца.

Отлична подготовка за училище съобразена с Държавните – образователни стандарти. Възможност за индивидуално и личностно развитие дават разнообразните занимания извън регламентираните форми:

  •  Чуждоезиково обучение
  •  Спортни и народни танци
  • Футбол

Просторни площадки, слънчеви занимални, удобни спални, които създават възможност за здравословен и ефективен учебно-възпитателен процес.