Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

Група "Морско конче" - 2А

Екипа на група "Морско конче"

 

старши учител: г-жа Пенка Костова

старши учител: г-жа Светла  Стоянова

помощник възпитател: леля Рени