Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

Официални празници и почивни дни за учебната 2019/2020 са:

1 януари

3 март /Вторник/ 2020г.

17 април /Разпети петък/ - 20 април/Великден/

1 май

6 май

25 май