Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

Кратка история

                                                  Детска градина №2 "Щастливо детство" започва да функционира през февруари 1973 г. по инициатива на ръководството на КЗ "Г. Димитров". И лично от директора на завода г-н Лазаров, се откриват три групи в младежкото общежитие на първия етаж на 08.02.1973 г. като филиал на ЦДГ 1. На 29.12.1974 г. се откриват  другите три групи. На празника присъстват г-н Лазаров директор на завода, Ив. Христова зам. председател на ГНС Варна. Градината става самостоятелна шест групна като ЦДГ № 40 с директор Лалка Дуцева.      

 

През ноември 1983г. по случай десет годишнината от създаването на ДГ се дава име на детската градина с кръстница Радина Тодорова - инспектор по предучилищно възпитание в ОНС Варна. Градина се именува с името "Щастливо детство".       

 

През 1978г. се открива филиал на ДГ на ул. "Батак"№8. През 1980г. се открива още един филиал на ул. "Батак"№6. От тогава детската градина функционира с осем групи, сформирани по възрасти.       

 

През 2014г. се чества 40 годишнина от основаването на детската градина.     

 

С влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование градината от Целодневна детска градина №40 става на Детска градина №2 "Щастливо детство".