Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

Дневен режим

Дневен режим

7:00 – 8:30  – Прием на децата

8:30 – 8:40  – Утринно раздвижване

8:45 – 9:10  – Закуска

9:10 – 10:00  – Планирани ситуации

10:00 – 10:20  – Подкрепителна закуска

10:20 – 11:30  – Игри и други видове дейности, разходки

11:30 – 12:30  – Обяд и подготовка за сън

12:30  – 15:30  – Сън

15:30 – 16:10  – Тоалет; Следобедна закуска

16:10 – 16:40  – Допълнителни дейности

16:40 – 19:00 – Активна дейност (интелектуална, творческа, двигателна; свободни игри, индивидуални занимания, изпращане на децата, контакт с родители)