ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

Новини

 

 

Психологична подкрепа в условията на принудителна социална дистанция

Психологична подкрепа в условията на принудителна социална дистанция

За Вас родители

Нещо полезно

ОБЯВА

За образователни дейности - английски език

Заповед за определяне на заявител по училищни схеми

Заповед за определяне на заявител по училищни схеми

Обявление за процедура по схеми училищно мляко и плод

Обявление за процедура по схеми училищно мляко и плод

Празничен календар

Празничен календар
“Пролетта в двора на детската градина“  - ДГ 2 Щастливо детство - Варна

“Пролетта в двора на детската градина“

Децата добиват представи за засаждане на дърво и осъзнават отговорността да се грижат за него.